Ш А Б Л О Н   Э П И З О Д А

Н А З В А Н И Е    Э П И З О Д А
http://funkyimg.com/i/2kcQK.png
имена участников на русском в порядке очередности
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

В Р Е М Я
ответ

М Е С Т О
ответ

С Ю Ж Е Т
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
описание сюжета отыгрыша


Код:
[quote][b][align=center][size=14]Н А З В А Н И Е    Э П И З О Д А[/size][/align][/b]
[align=center][img]ссылка на изображение - максимум 500 * 250[/img][/align]
[b][align=center]имена участников на русском в порядке очередности[/align][/b]
[align=center]◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆[/align]
[table][tr][td][align=center][b][size=14]В Р Е М Я[/size][/b]
ответ[/align][/td]
[td][align=center][b][size=14]М Е С Т О[/size][/b]
ответ[/align][/td][/tr][/table][/quote]
[quote][b][align=center][size=14]С Ю Ж Е Т[/size][/align][/b]
[align=center]◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆[/align]
[align=center]описание сюжета отыгрыша[/align][/quote]